تور شیراز از مسقط

جستجوی تور

جستجوی تور

تعداد تور های یافت شده : 14
فیلتر تور ها
نوع تور
مدت تور
روز هفته

تور شیراز از مسقط

گشت های نیمروزی شیراز (شیزاز گردی، بافت قدیم، تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد) موجود میباشد

هوایی

تور شیراز از مسقط

9 مهر 1400 (جمعه)

2 شب

از 6,475,000 تومان

اطلاعات تور

تور شیراز از مسقط

هوایی

9 مهر 1400 (جمعه) 2 شب و 3 روز


از 6,475,000 تومان

اطلاعات تور

هوایی

تور شیراز از مسقط

12 مهر 1400 (دوشنبه)

2 شب

از 6,475,000 تومان

اطلاعات تور

تور شیراز از مسقط

هوایی

12 مهر 1400 (دوشنبه) 2 شب و 3 روز


از 6,475,000 تومان

اطلاعات تور

هوایی

تور شیراز از مسقط

14 مهر 1400 (چهارشنبه)

2 شب

از 6,475,000 تومان

اطلاعات تور

تور شیراز از مسقط

هوایی

14 مهر 1400 (چهارشنبه) 2 شب و 3 روز


از 6,475,000 تومان

اطلاعات تور

هوایی

تور شیراز از مسقط

2 مهر 1400 (جمعه)

2 شب

از 6,475,000 تومان

اطلاعات تور

تور شیراز از مسقط

هوایی

2 مهر 1400 (جمعه) 2 شب و 3 روز


از 6,475,000 تومان

اطلاعات تور

هوایی

تور شیراز از مسقط

9 مهر 1400 (جمعه)

3 شب

از 6,735,000 تومان

اطلاعات تور

تور شیراز از مسقط

هوایی

9 مهر 1400 (جمعه) 3 شب و 4 روز


از 6,735,000 تومان

اطلاعات تور

هوایی

تور شیراز از مسقط

11 مهر 1400 (یکشنبه)

3 شب

از 6,735,000 تومان

اطلاعات تور

تور شیراز از مسقط

هوایی

11 مهر 1400 (یکشنبه) 3 شب و 4 روز


از 6,735,000 تومان

اطلاعات تور

هوایی

تور شیراز از مسقط

5 مهر 1400 (دوشنبه)

2 شب

از 6,815,000 تومان

اطلاعات تور

تور شیراز از مسقط

هوایی

5 مهر 1400 (دوشنبه) 2 شب و 3 روز


از 6,815,000 تومان

اطلاعات تور

هوایی

تور شیراز از مسقط

2 مهر 1400 (جمعه)

3 شب

از 6,875,000 تومان

اطلاعات تور

تور شیراز از مسقط

هوایی

2 مهر 1400 (جمعه) 3 شب و 4 روز


از 6,875,000 تومان

اطلاعات تور

هوایی

تور شیراز از مسقط

7 مهر 1400 (چهارشنبه)

2 شب

از 6,915,000 تومان

اطلاعات تور

تور شیراز از مسقط

هوایی

7 مهر 1400 (چهارشنبه) 2 شب و 3 روز


از 6,915,000 تومان

اطلاعات تور

هوایی

تور شیراز از مسقط

7 مهر 1400 (چهارشنبه)

4 شب

از 6,995,000 تومان

اطلاعات تور

تور شیراز از مسقط

هوایی

7 مهر 1400 (چهارشنبه) 4 شب و 5 روز


از 6,995,000 تومان

اطلاعات تور

هوایی

تور شیراز از مسقط

12 مهر 1400 (دوشنبه)

4 شب

از 6,995,000 تومان

اطلاعات تور

تور شیراز از مسقط

هوایی

12 مهر 1400 (دوشنبه) 4 شب و 5 روز


از 6,995,000 تومان

اطلاعات تور

هوایی

تور شیراز از مسقط

14 مهر 1400 (چهارشنبه)

4 شب

از 6,995,000 تومان

اطلاعات تور

تور شیراز از مسقط

هوایی

14 مهر 1400 (چهارشنبه) 4 شب و 5 روز


از 6,995,000 تومان

اطلاعات تور

هوایی

تور شیراز از مسقط

4 مهر 1400 (یکشنبه)

3 شب

از 7,075,000 تومان

اطلاعات تور

تور شیراز از مسقط

هوایی

4 مهر 1400 (یکشنبه) 3 شب و 4 روز


از 7,075,000 تومان

اطلاعات تور

هوایی

تور شیراز از مسقط

5 مهر 1400 (دوشنبه)

4 شب

از 7,435,000 تومان

اطلاعات تور

تور شیراز از مسقط

هوایی

5 مهر 1400 (دوشنبه) 4 شب و 5 روز


از 7,435,000 تومان

اطلاعات تور
تور مورد نظر خود را نیافتید ؟! هم اکنون با شماره 42908-021 تماس بگیرید.
فیلتر تور ها
نوع تور
مدت تور
روز هفته

با اطمینان سفر کنید

اینماد آی سفر

نماد اعتماد الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مشاهده مجوز آی سفر

مجوز فعالیت

وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

نشان ملی ثبت آی سفر

نشان ملی ثبت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی