دانستنی های سفر

سفر در زمان حال

زمان مطالعه: 3 دقیقه مدت ها بود که منتظر بودم فرصت سفر به جزیره کیش برایم پیش بیاید تا وجب به وجب ساحل و اسکله اش را قدم بزنم و از آرامش بی نظیر آب های…